منابع پيشنهادي جهت آزمون كارشناسي ارشد كتابداري

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

كتابخانه و كتابداري

– تاريخ و فلسفه کتابداري/ نوشته ا. ک. موکهرجي؛ مترجم اسدالله آزاد.

 – تاريخ اصول کتابداري/ نوشته تامپسون، جيمزThompson؛ترجمه محمود حقيقي.

– شناختي از دانش‌شناسي (علوم کتابداري و دانش‌رساني)/ نوشته هوشنگ ابرامي.

– کتابخانه و کتابداري/ تاليف و تنظيم علي مزيناني.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)

– درآمدي بر کتابداري/ ترجمه و اقتباس حسين مختاري معمار.

– مباني علوم كتابداري و اطلاع‌رساني/ نوشته ريچارد اي رابين؛ ترجمه مهدي خادميان .

مواد و خدمات مرجع و اصول كار مرجع

– مصاحبه در بخش مرجع کتابخانه/ نوشته الاين زارمبا جنريش و ادوارد جي. جنريش؛ ترجمه محمدحسين دياني.

– مباني مرجع: فنون پرسش کاوي و پاسخ يابي از منابع کتابخانه/ جرالد جهودا، جوديت شيک براوناگل؛ ترجمه و تاليف محمدحسين دياني، عبدالحميد معرف زاده، ويراسته اسدالله آزاد.

– مرجع‌شناسي: شناخت خدمات و کتاب‌هاي مرجع/ نوشته نورالله مرادي.- تهران: فرهنگ معاصر.

– مقدمه‌اي بر خدمات مرجع عمومي/ جعفر مهراد.

– اصول و خدمات مرجع در كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع رساني/ محمدحسين دياني

– جستجوي اطلاعات علمي و پژوهشي در منابع چاپي و الکترونيکي (شامل حوزه‌هاي علوم، فني مهندسي، کشاورزي …)/ تاليف محمدرضا داورپناه؛ ويراستار محمدحسين دياني.

مجموعه‌سازي و فراهم‌آوري

– مجموعه‌سازي و فراهم‌آوري در کتابخانه‌ها/ تاليف محمدحسين دياني.

– مجموعه سازي در کتابخانه‌ها/ علي سينائي؛ ويراسته سيمين عارفي.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت).

– مجموعه‌سازي: پيدايش، گزينش و گسترش مواد کتابخانه‌اي/ ريچارد گاردنر؛ ترجمه اسدالله آزاد.

– خدمات فني/ ويراستار پوري سلطاني.

– مجموعه‌سازي و خدمات تحويل مدرک/ تاليف حميد محسني.

– مجموعه‌سازي منابع الکترونيکي (راهنماي عملي)/ نوشته استوارت د. لي؛ ترجمه محمد زره‌ساز، سفندياري مقدم.

– مديريت نشريه‌هاي ادواري: جنبه‌هاي نظري و کاربردي گزينش، فراهم‌آوري، سازماندهي و ارائه خدمات ادواري‌ها (چاپي و الکترونيکي)/ رحمت‌الله فتاحي، با همکاري يزدان منصوريان.

سازماندهي مواد

– فهرستنويسي: اصول و روشها/ تاليف رحمت‌الله فتاحي.

– سرعنوان‌هاي موضوعي فارسي. (مقدمه). تهران: كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران.

– دستنامه قواعد فهرستنويسي/ تنظيم و تدوين ماندانا صديق‌بهزادي.- تهران: کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران.

– خلاصه رده‌بندي دهدهي ديوئي و نمايه نسبي/ ملويل ديوئي؛ مترجم ابراهيم عمراني؛ ويراستار پوري سلطاني.

– رده‌بندي دهدهي ديويي: راهنماي عملي شماره‌سازي/ تاليف ركن الدين احمدي لاري و فاطمه مكي‌زاده .

– راهنماي استفاده از رده‌بندي كنگره/ فاطمه مرتضايي فرد.- تهران: سمت.

مقدمه‌اي بر آرشيو

–  شناخت  اسناد آرشيوي/ غلامرضا فدايي عراقي.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، ‎۱۳۷۷

– مقدمه‌اي بر آرشيو/ تاليف محمدحسين دياني.- مشهد: دانشگاه فردوسي مشهد، ‎۱۳۷۷.

مواد سمعي و بصري

– مواد غير کتابي در کتابخانه‌ها/ ريچارد فادر گيل، ايان بوچارت؛ مترجم کاظم خادميان.

اداره كتابخانه

– فنون مديريت براي کتابداران/ ادوارد اوانز؛ ترجمه فرشته ناصري.

– اداره کتابخانه/ طاهره علومي.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت).

آشنايي با پايگاه‌هاي اطلاعاتي

– مفاهيم و روشهاي ذخيره و بازيابي اطلاعات در نظامهاي کامپيوتري کتابخانه‌هاي ايران/ تاليف محمدحسين دياني و

– محمدرضا داورپناه.

– آشنايي با بانکهاي اطلاعاتي/ آتش جعفرنژاد.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)

– مديريت کتابخانه و مراکز اطلاع‌رساني/ تاليف حسينعلي براتي علويجه.- اصفهان: حسينعلي براتي علويجه.

آمار و روشهاي تحقيق

– آمار و روشهاي کمي در کتابداري و اطلاع رساني/ عليرضا هويدا.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، ‎۱۳۷۸.

گزارش‌نويسي

– آئين نگارش علمي/ تاليف عباس حري.- [ويرايش ‎۲].- تهران: هيات امناي کتابخانه‌هاي عمومي کشور.

– روشهاي تحقيق در کتابداري/ تاليف محمدحسين دياني.

مواد و خدمات كتابخانه براي نوسوادان

– کتابخانه‌ها و سوادآموزي/ نوشته دبرا ويلکاکس جانسون با همکاري جنيفر ا. سول؛ ترجمه رحمت الله فتاحي؛ ويراستار اسدالله آزاد.

– مواد و خدمات كتابخانه براي نوسوادان/ زهره ميرحسيني.- تهران: سمت.

مواد و خدمات كتابخانه براي كودكان و نوجوانان

– ادبيات کودکان و نوجوانان: ويژگيها و جنبه‌ها/ نگارش بنفشه حجازي (فراهاني).

– ادبيات کودکان/ علي‌اكبر شعاري‌نژاد .- تهران: اطلاعات، ‎۱۳۶۴.

– ادبيات كودكان و نوجوانان و ترويج خواندن (مواد و خدمات كتابخانه‌اي براي كودكان و نوجوانان)/ تأليف ثريا قزل اياغ.

وسايل و تجهيزات كتابخانه

– وسايل و تجهيزات کتابخانه/ تهيه و تنظيم از شيرين تعاوني (خالقي).- تهران: موسسه تحقيقات و برنامه‌ريزي علمي و آموزشي، مرکز خدمات کتابداري، ‎۱۳۵۲.

– ساختمان و تجهيزات کتابخانه/ تاليف پرويز عازم.

– استانداردهاي وسايل و تجهيزات کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رساني/ تهيه و تدوين شيرين تعاوني، با همکاري ناصر آصفي.

زبان انگليسي تخصصي

– انگليسي براي دانشجويان رشته کتابداري و اطلاع‌رساني ج(‎۱)و(۲)/ تاليف ناهيد بني‌اقبال. تهران: سمت.

– متون تخصصي انگليسي: ويژه دانشجويان علوم کتابداري و اطلاع‌رساني و داوطلبان کنکور کارشناسي و کارشناسي ارشد (سراسري، دانشگاه آزاد، و پزشکي)/ گردآورندگان عليرضا رستمي گومه، حسين مختاري معمار.- تهران: چاپار.

+ تست ها و خلاصه مباحث كتابداري در ۶ جلد

جهت تهيه كتاب هاي فوق با ما تماس بگيريد :  ۳۲۲۶۰۹۷۵-۰۱۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.